مقدمه کتاب علم تاثیرگذار بودن

دوست دارم برایتان از شروع آشناییام با اسطوره ی زندگی ام، دکتر برایان تریسی بگویم از لحظاتی که همیشه در ذهنم به پیشرفت، به موفق بودن و شماره یک بودن فکر میکردم راستش برای جوانی بیست و شش هفت ساله که همیشه در کسب و کار ورزش و روابط اجتماعی سعی میکرد بهترین خودش باشد و هیچگاه در مدرسه و دانشگاه با وجود این که چیزهای خیلی خوبی یاد میدهند مطلب بسیار ارزنده ای پیدا نکرده بود آشنایی با «برایان تریسی همچون یک سونامی بود. امروز احتمالا بخش بزرگی از مواردی را که در مدرسه و دانشگاه یاد گرفته ایم حتی دیگر به یاد نمی آوریم و شاید هیچ وقت اسمشان را هم نشنویم ولی نکته ی جالب که بعد از آشنایی با اسطوره ای چون دکتر «برایان تریسی» آموختم این بود که اساسا چطور زندگی کنم و چگونه جدیدی مهارت های را برای زندگی کردن یاد بگیرم. باید اعتراف کنم که تقریبا تمام پیشرفتهای زندگی ام را مدیون دکتر برایان تریسی» هستم و با افتخار تمام نقاط عطف زندگی خودم را به ایشان تقدیم می کنم، چراکه ایشان با آموزش های بی نظیرش باعث رشد و شکوفایی من شد.

مقدمه کتاب علم تاثیرگذار بودن
مقدمه کتاب علم تاثیرگذار بودن